admin

Kosztowne ataki hakerskie w historii internetu

Kosztowne ataki hakerskie w historii internetu

2011 – Sony PlayStation Network W wyniku tego naruszenia danych naruszone zostały nazwiska, e-maile, dane logowania i inne dane osobowe około 77 milionów osób posiadających konta PlayStation Network (usługa PlayStation umożliwiająca zakup gier online), a usługa ta przestała działać na tydzień. Japońska firma nie wykluczyła wówczas, że doszło do kradzieży danych bankowych użytkowników. 2014 –…

Promowanie kasyna online za pomocą środków masowego przekazu

Promowanie kasyna online za pomocą środków masowego przekazu

Metody promocyjne branży kasyn online są tak skuteczne, że decyzję o ich wykorzystywaniu podjęło też mnóstwo firm z innych obszarów. I obejmuje to zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa. Styl marketingowy kasyn wykazuje wysoką efektywność w przyciąganiu uwagi potencjalnych klientów. Z tego względu jest wystarczający, aby zaspokoić nie tylko potrzeby własne, ale również innych firm….

Jaki powinien być dobry mediator?

Jaki powinien być dobry mediator?

Mediator jest kluczowym elementem każdej ważnej negocjacji. Wpływa on znacząco na relacje i ostateczny wyniki negocjacji. Czasem sama obecność mediatora wpływa pozytywnie na strony i może doprowadzić do osiągnięcia porozumienia. Mediator jest osobą neutralną która wspiera proces negocjacji i skłania do znalezienia zadowalającego rozwiązania. Mediator musi posiadać szereg cech, które są niezbędne do pracy. Przede…

Polityka w mediach społecznościowych!

Polityka w mediach społecznościowych!

Media społecznościowe rządzą światem! Spędzamy na nich coraz więcej czasu, czerpiemy stamtąd informacje na temat bieżących wiadomości, za ich pomocą utrzymujemy kontakt z naszymi znajomymi. Okazuje się, że media społecznościowe mają bardzo ważne znaczenie na coraz to kolejne aspekty życia publicznego, w tym na politykę. O co dokładnie chodzi? Wybory? Dobry profil to podstawa! Standardem…

Media – Manipulacja w XXI wieku

Media – Manipulacja w XXI wieku

W dzisiejszych czasach srodki masowego przekazu pełnią bardzo ważną rolę w naszym życiu. Telewizja, prasa, radio oraz internet są to główne źródła informacji z których czerpiemy wiedzę na temat tego co dzieje się w dzisiejszym świecie. Każdy z nas dobrze wie, że nie zawsze informacje które otrzymujemy są zgodne z prawdą gdyż nie zawsze dziennikarze…

Środki masowego przekazu jako narzędzie głoszenia Dobrej Nowiny

Środki masowego przekazu jako narzędzie głoszenia Dobrej Nowiny

Zgodnie z nauczaniem zawartym w Synodzie Archidiecezji Poznańskiej Kościół przyjmuje środki przekazu (w tym prasę katolicką) jako „dar Boży” (por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja Communio et Progressio, 2) i narzędzie realizacji planów Bożych sprzyjające zbliżaniu i jednoczeniu ludzkości w duchu miłości, sprawiedliwości i pokoju. Dostrzega w nich również narzędzie pracy apostolskiej, by…

Teoretyczne podstawy czytelnictwa.

Teoretyczne podstawy czytelnictwa.

Istnieje wiele określeń procesu czytania i samego czytelnictwa. Czym różnią się te dwa podstawowe pojęcia? W Encyklopedii wiedzy o książce oraz Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego odnajdujemy niewiele haseł poświęconych tym zagadnieniom. Objaśnienia wymaga przede wszystkim termin czytać ( czytanie) . „Odnosi się on do czynności czytania i określa pewną formę kontaktu jednostki ( lub zbiorowości)…

Znaczenie komunikacji w gospodarce. Transport i łączność

Znaczenie komunikacji w gospodarce. Transport i łączność

Komunikacja to niezwykle ważny dział każdej światowej gospodarki. Pojęcie to obejmuje swoim zakresem wszystkie usługi związane z przemieszczaniem osób i ładunków oraz łączność, czyli działania szeroko rozumiane jako przekazywanie informacji. Odbywa się ona przy użyciu różnych środków transportu, kiedyś do przemieszczania dóbr wykorzystywane były także zwierzęta. Medium przekazywania informacji są przede wszystkim środki masowego przekazu,…

  • 1
  • 2