Inne

Jaki powinien być dobry mediator?

Jaki powinien być dobry mediator?

Mediator jest kluczowym elementem każdej ważnej negocjacji. Wpływa on znacząco na relacje i ostateczny wyniki negocjacji. Czasem sama obecność mediatora wpływa pozytywnie na strony i może doprowadzić do osiągnięcia porozumienia. Mediator jest osobą neutralną która wspiera proces negocjacji i skłania do znalezienia zadowalającego rozwiązania. Mediator musi posiadać szereg cech, które są niezbędne do pracy. Przede…

Znaczenie komunikacji w gospodarce. Transport i łączność

Znaczenie komunikacji w gospodarce. Transport i łączność

Komunikacja to niezwykle ważny dział każdej światowej gospodarki. Pojęcie to obejmuje swoim zakresem wszystkie usługi związane z przemieszczaniem osób i ładunków oraz łączność, czyli działania szeroko rozumiane jako przekazywanie informacji. Odbywa się ona przy użyciu różnych środków transportu, kiedyś do przemieszczania dóbr wykorzystywane były także zwierzęta. Medium przekazywania informacji są przede wszystkim środki masowego przekazu,…