Społeczeństwo

Zagrożenia w społeczeństwie dobrobytu.

Zagrożenia w społeczeństwie dobrobytu.

Marcuse podejmuje się krytyki społeczeństwa obfitości, zdominowanego przez konsumpcję. Według niego współczesny człowiek stale podlega działaniu trzech sił systemowych: zasadzie wydajności, racjonalności technologicznej i Rozumowi technologicznemu. Manipulują one „współczesną klasą robotniczą”. Stanowią one nowe formy kontroli. System przyczynia się do kształtowania człowieka jednowymiarowego, którego główną rolą staje się realizacja zasady wydajności, wartości fundamentalnej dla właściwego…